"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Chương trình (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Chương trình được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
20-12-2011 Quyết định số 280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015.
12-12-2011 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2012 của HĐND tỉnh.
12-12-2011 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
12-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012.
11-11-2011 Quyết định số 1662/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh Quảng Ngãi.
07-06-2011 Quyết định số 822/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
04-05-2011 Quyết định số 96/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015.
06-04-2011 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến 2020 của tỉnh Quảng Ngãi.
05-04-2011 Quyết định số 498/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
08-03-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,572,030 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner