"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông - Lâm - Thủy sản (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-10-2011 Quyết định số 198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn huyện Minh Long giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.
09-04-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.
21-02-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng gia súc.
06-01-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2010-2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,572,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner