"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chế độ - Chính sách (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Chế độ - Chính sách được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2011 Quyết định số 275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Đức Phổ đến năm 2020.
19-12-2011 Quyết định số 274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
15-12-2011 Quyết định số 261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015.
22-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
22-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đối với khu dân cư và các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
29-03-2011 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,572,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner