"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012 – 2015.
27-10-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình mục tiêu việc làm và giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,571,559 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner