"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Kiến trúc (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 26 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Ba Tơ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
27-12-2011 Quyết định số 293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Minh Long giai đoạn 2009-2020.
23-12-2011 Quyết định số 289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Trà đến năm 2020.
20-12-2011 Quyết định số 2037/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020.
19-12-2011 Quyết định số 273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mộ Đức đến năm 2020.
19-12-2011 Quyết định số 272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Sơn Tịnh năm 2011 đến năm 2020.
12-12-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
25-11-2011 Quyết định số 238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
23-11-2011 Quyết định số 237/QĐ -UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Sơn giai đoạn 2011-2020.
27-10-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
27-10-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015.
27-10-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020.
27-10-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
26-10-2011 Quyết định số 214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
30-09-2011 Quyết định số 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Sơn Tây giai đoạn 2009-2020.
26-09-2011 Quyết định số 187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Tây Trà, giai đoạn 2009-2020.
22-08-2011 Quyết định số 156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Trà Bồng giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.
01-08-2011 Quyết định số 151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Long đến năm 2020.
22-07-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
22-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,572,003 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner