"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Môi trường  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 19 văn bản thuộc lĩnh vực Môi trường:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-10-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường; quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương.
26-06-2018 Quyết định số 556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.
05-06-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
30-03-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
09-12-2017 Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
26-09-2017 Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
03-05-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
03-05-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
30-03-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
23-12-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.
20-04-2015 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung thu, chi và mức chi phục vụ hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
16-09-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
05-03-2013 Quyết định số 303/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
27-09-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
23-09-2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác giữ gìn trật tự, trị an và quản lý bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
16-09-2011 Quyết định số 1384/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
09-05-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
22-04-2011 Quyết định số 92/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Dung Quất, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
04-04-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ san hô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,518,810 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner