"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khiếu nại - Tố cáo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, có tính chất phức tạp, gay gắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
15-12-2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
01-03-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa phát sinh và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
3,784,018 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner