"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Trật tự - An toàn xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-05-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy năm 2017.
23-12-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - năm 2017.
26-05-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy năm 2016.
06-05-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
11-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
11-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
09-11-2015 Quyết định số 357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.
31-07-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
19-06-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
29-04-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
20-02-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
10-04-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
12-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
04-10-2011 Quyết định số 1456/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
04-10-2011 Quyết định số 1455/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
26-05-2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,518,213 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner