"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Chương trình  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 52 văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Chương trình:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2018 Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020.
13-07-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.
09-12-2017 Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2018.
09-12-2017 Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
09-12-2017 Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
12-05-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.
14-12-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghè o bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.
08-12-2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 của Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh.
05-10-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.
15-07-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.
15-07-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.
15-07-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.
15-07-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
15-07-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.
14-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
16-12-2014 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
16-12-2014 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
16-09-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015).
22-07-2014 Quyết định số 296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế thực hiện đầu tư công trình qui mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010-2020.
30-05-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2015.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,518,476 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner