"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Sức khỏe cộng đồng - Y tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 19 văn bản thuộc lĩnh vực Sức khỏe cộng đồng - Y tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-05-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.
09-12-2017 Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
13-09-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
04-05-2017 Quyết định số 829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.
30-03-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.
30-09-2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
24-08-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
20-08-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính cộng vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.
31-07-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2020.
22-04-2014 Kế hoạch số 1471/KH-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014-2020.
25-10-2013 Quyết định số 253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
12-10-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
05-10-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.
24-09-2012 Quyết định số 1402/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm Y tế xã Sơn Liên.
24-09-2012 Quyết định số 1397/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm Y tế xã Sơn Màu.
24-09-2012 Quyết định số 1396/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm Y tế xã Sơn Long.
16-12-2011 Quyết định số 271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015.
09-08-2011 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 tỉnh Quảng Ngãi.
31-05-2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,518,719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner