"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-09-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.
19-05-2016 Quyết định số 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đăng ký giao ước thi đua và tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với các khối, cụm thi đua của tỉnh.
07-08-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.
04-02-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI và các ngày lễ lớn trong năm 2015.
29-01-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.
18-06-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.
29-04-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.
25-04-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
04-10-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,519,078 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner