"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Thể thao - Du lịch  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 15 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2017 Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
14-07-2017 Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.
09-09-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2015”.
27-04-2015 Quyết định số 593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi.
26-09-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
26-09-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
16-09-2014 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
31-07-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
21-01-2014 Quyết định số 20/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
17-01-2014 Quyết định số 17/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
10-12-2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
28-08-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
12-08-2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
24-06-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
20-06-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,518,753 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner