"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Xây dựng pháp luật  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng pháp luật:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-05-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.
10-02-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính và sửa đổi nội dung văn bản quy phạm pháp luật.
19-08-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
25-04-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
22-10-2012 Quyết định số 1577/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa trong quan hệ giải quyết công việc giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi với tổ chức, cá nhân.
07-05-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,552,111 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner