"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Ngân hàng - Tín dụng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Tín dụng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-01-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
14-06-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi.
14-02-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
26-05-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi.
19-12-2011 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả, thị trường và tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - năm 2012.
12-12-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009.
12-12-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010.
04-11-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đối với khu dân cư và các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; chi sự nghiệp văn hoá thông tin ở cấp xã.
23-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
28-02-2011 Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
21-02-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,518,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner