"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2018 : 92 văn bản.
Chế độ - Chính sách 7 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương 1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 1 văn bản
 
Công chứng 1 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 5 văn bản
 
Đầu tư 4 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 3 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 4 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 2 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ 1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 5 văn bản
 
Lĩnh vực khác 34 văn bản
 
Môi trường 4 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 7 văn bản
 
Pháp luật 2 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 1 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng - Tín dụng 1 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 2 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 2 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 2 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 2 văn bản
 
3,783,885 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner