"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2017 : 174 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
 
Cải cách hành chính 2 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 32 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 1 văn bản
 
Công nghiệp 3 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 6 văn bản
 
Đầu tư 3 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 2 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 6 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 4 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 4 văn bản
 
Lĩnh vực khác 11 văn bản
 
Môi trường 5 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 2 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 5 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 4 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng - Tín dụng 2 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 3 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 46 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 11 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 19 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 2 văn bản
 
5,272,784 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner