"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 1881 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 16 văn bản
 
Cải cách hành chính 26 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 152 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương 7 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 20 văn bản
 
Công chứng 5 văn bản
 
Công nghiệp 21 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 57 văn bản
 
Đấu giá - Đấu thầu 2 văn bản
 
Đầu tư 22 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 1 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 33 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 44 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 52 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 3 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ 9 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 56 văn bản
 
Lĩnh vực khác 111 văn bản
 
Môi trường 19 văn bản
 
Năng lượng 2 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 43 văn bản
 
Pháp luật 13 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 13 văn bản
 
Quốc phòng 5 văn bản
 
Quốc tịch - Hộ tịch - Hộ khẩu 6 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 44 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 19 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng - Tín dụng 11 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 24 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 9 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 23 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 124 văn bản
 
Thương mại. 3 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 26 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 164 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 15 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 6 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh 3 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 672 văn bản.
5,799,495 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner