"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 164 văn bản được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng Quy định về thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-12-2009 Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-12-2009 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-12-2009 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2010.
28-12-2009 Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.
28-12-2009 Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
21-12-2009 Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.
17-12-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thu thuế, thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
17-12-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thu thuế, thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
16-12-2009 Chỉ thị số 22/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, lãn công và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.
14-12-2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý tàu cá và ngư dân hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.
12-12-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi.
12-12-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đối với hộ dân cư của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi.
10-12-2009 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X - nhiệm kỳ 2004 - 2011.
10-12-2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
10-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008.
10-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2010.
10-12-2009 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
10-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Giai đoạn 2010-2020.
10-12-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
4,055,765 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner