"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 153 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 3499/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Mô hình kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006- 2010.
28-12-2006 Quyết định số 3459/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hành động của UBND thành phố Quảng Ngãi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
25-12-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc phát triển giao thông nông thôn đường bộ huyện Lý Sơn, giai đoạn 2006 - 2010.
25-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về nhiệm vụ năm 2007.
20-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và kế hoạch phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện năm 2007.
20-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về nhiệm vụ năm 2007.
20-12-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà về việc thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính trong huyện.
20-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về nhiệm vụ năm 2007.
20-12-2006 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành về nhiệm vụ năm 2007.
19-12-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cho vay đối với hộ nghèo thuộc nguồn vốn địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
18-12-2006 Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010.
16-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức về nhiệm vụ năm 2007.
16-12-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
16-12-2006 Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
12-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2007.
12-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010.
12-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007.
12-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố.
12-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.
12-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
4,055,565 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner