"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 29 văn bản được ban hành trong năm 2011 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 01-06-2018
30-12-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012. 30-12-2011
15-12-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 15-12-2011
12-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 20-12-2019
12-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 20-12-2019
12-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 23-07-2018
08-12-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi. 03-12-2016
03-11-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất. 03-11-2011
27-10-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 25-07-2016
14-10-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 14-10-2011
08-10-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 08-10-2011
08-10-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho tổ chức hành nghề công chứng. 08-10-2011
04-10-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 04-10-2011
05-09-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi. 05-09-2011
01-08-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. 01-08-2011
29-07-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. 29-07-2011
22-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đối với khu dân cư và các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 23-07-2018
22-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 22-07-2011
21-07-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 21-07-2011
23-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 23-06-2011
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
5,304,837 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner