"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 28 văn bản được ban hành trong năm 2009 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng Quy định về thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31-12-2009
28-12-2009 Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi. 20-09-2017
21-12-2009 Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất. 13-11-2011
10-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi. 25-07-2017
28-10-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi. 28-10-2009
12-10-2009 Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 12-10-2009
08-10-2009 Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 08-10-2009
02-10-2009 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định về trình tự, thủ tục và phân cấp quản lý trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 02-10-2009
28-09-2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 01-11-2016
28-09-2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10-04-2019
25-09-2009 Quyết định số 439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 25-09-2009
28-08-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh Quảng Ngãi. 28-08-2009
17-08-2009 Quyết định số 349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 17-08-2007
24-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh Quảng Ngãi. 24-07-2009
24-07-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 24-07-2009
17-06-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 01-01-2018
05-06-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. 05-06-2009
05-06-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 05-06-2009
18-05-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. 18-05-2009
21-04-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc lập Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 21-04-2009
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
3,801,383 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner