"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 21 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
30-12-2008 Quyết định số 471/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 30-12-2008
26-12-2008 Quyết định số 460/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút cán bộ, công chức, viên chức và những người có trình độ cao đến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi. 26-12-2008
27-10-2008 Quyết định số 338/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. 27-10-2008
26-09-2008 Quyết định số 298/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi. 09-09-2016
09-09-2008 Quyết định số 262/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 15-10-2019
07-08-2008 Quyết định số 220/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 01-06-2017
07-08-2008 Quyết định số 221/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10-05-2017
07-08-2008 Quyết định số 222/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 07-08-2008
07-08-2008 Quyết định số 223/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 07-08-2008
07-08-2008 Quyết định số 224/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 07-08-2008
06-08-2008 Quyết định số 212/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 06-08-2008
06-08-2008 Quyết định số 213/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. 10-08-2017
23-07-2008 Quyết định số 193/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định số đăng ký tàu cá do UBND cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 25-12-2019
08-07-2008 Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 01-09-2017
02-05-2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách đầu tư vào Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi. 02-05-2008
31-03-2008 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hình thành, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31-03-2008
11-03-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10-11-2017
10-03-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung và mức chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp, các hội thi khác của ngành giáo dục, thi giáo viên dạy giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10-03-2008
06-03-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 06-03-2008
29-02-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 25-12-2019
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
5,577,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner