"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 7 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
11-07-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10-04-2017
11-07-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11-07-2008
11-07-2008 Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11-07-2008
11-07-2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11-07-2008
11-07-2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11-07-2008
11-07-2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11-07-2008
11-07-2008 Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10-04-2017
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
5,576,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner