"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 12 văn bản được ban hành trong năm 2007 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 13/3/2003 của UBND tỉnh. 31-12-2007
24-12-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 01-01-2012
28-09-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ban Tư pháp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 25-09-2019
22-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22-08-2007
22-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22-08-2007
22-08-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh. 15-06-2017
22-08-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22-08-2007
07-08-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý. 26-04-2019
12-06-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 12-06-2014
27-04-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bảo đảm kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 27-04-2012
11-04-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11-04-2007
05-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi. 05-01-2007
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
5,549,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner