"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 2 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2006 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
13-06-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 14-10-2011
15-05-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định về mức chi cho công tác phổ cập giáo dục Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 15-05-2006
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
5,509,964 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner