Quyết định 40/2012/QĐ-UBND
Trích yếu: ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi
Lĩnh vực:  Tổ chức - Bộ máy 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 14-11-2012
Có hiệu lực từ: 23-12-2012
Hiệu lực: Hết hiệu lực từ ngày 14-11-2012
Đăng Công báo:
Số 25 + 26 ngày 21-11-2012
(từ trang 37 đến trang 42)
Tổng số trang: 6 trang
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế:
Quyết định 01/2011/QĐ-UBND
Văn bản thay thế cho văn bản này:
Quyết định 31/2016/QĐ-UBND