Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND
Trích yếu: về điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Lĩnh vực:  Chế độ - Chính sách 
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 21-07-2020
Có hiệu lực từ: 31-07-2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Đăng Công báo:
Số 10 + 11 ngày 03-08-2020
(từ trang 73 đến trang 112)
Tổng số trang: 40 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
5,833,619 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner