Quyết định 17/2014/QĐ-UBND
Trích yếu: ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi
Lĩnh vực:  Tài chính - Ngân hàng - Tín dụng 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 26-05-2014
Có hiệu lực từ: 05-06-2014
Hiệu lực: Hết hiệu lực từ ngày 26-05-2014
Đăng Công báo:
Số 13 + 14 ngày 02-06-2014
(từ trang 03 đến trang 11)