Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội 
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 30-03-2017
Có hiệu lực từ: 10-04-2017
Hiệu lực: Hết hiệu lực từ ngày 20-10-2018
Đăng Công báo:
Số 08 + 09 ngày 14-04-2017
(từ trang 30 đến trang 33)
Tổng số trang: 4 trang
Văn bản liên quan
Văn bản bị sửa đổi:
Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND
Văn bản thay thế cho văn bản này:
Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
5,552,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner